Cửa sắt Pano CD022

  • Loại cửa: Cửa đi 1 cánh – Cửa sắt pano
  • Kiểu dáng: cửa sắt hiện đại
  • Chất liệu: Sắt hộp, kính
  • Số cánh: 1 cánh
  • Cửa sắt 1 cánh đơn giản CD022