Xưởng sản xuất: Sắt Mỹ thuật Huỳnh Gia An

Văn phòng: Cơ khí Huỳnh Gia An