Xưởng sản xuất: Cơ khí Huỳnh Gia An

Văn phòng: Cơ khí Huỳnh Gia An