Cửa sắt Pano CD020

  • Loại cửa: Cửa đi – Cửa sắt pano
  • Kiểu dáng: cửa sắt hiện đại
  • Chất liệu: Sắt hộp, kính
  • Số cánh: 4 cánh
  • Cửa sắt 4 cánh hiện đại CD020