Cửa Cổng sắt Pano CSP 047

  • Loại cửa: Cửa cổng – Cửa sắt pano
  • Kiểu dáng: Hiện đại
  • Chất liệu: Sắt hộp
  • Số cánh: 4 cánh
  • Cửa cổng sắt 4 cánh đơn giản CSP 047