Cửa sắt Pano CD049

  • Loại cửa: Cửa đi 4 cánh – Cửa sắt pano
  • Kiểu dáng: cửa sắt hiện đại
  • Chất liệu: Sắt hộp, kính
  • Số cánh: 2 cánh
  • Cửa sắt 2 cánh hiện đại CD049