Cửa cổng Mỹ thuật CMT1154

  • Loại cửa: Cửa cổng
  • Kiểu dáng: Cửa sắt uốn mỹ thuật dạng thông thoáng
  • Số cánh: cửa sắt mỹ thuật 4 cánh kèm cổng phụ
  • Mã sản phẩm: CMT1154
  • Hoa văn: sắt uốn hoa văn hiện đại
  • Ưu điểm: Kiểu cổng sắt uốn độc đáo, hiện đại