Cầu Thang Sắt Nghệ Thuật CT1151

  • Thể Loại: Cầu Thang sắt uốn nghệ thuật
  • Kiểu dáng: Đẹp hiện đại
  • Chất liệu: Sắt mỹ thuật

Mô tả CT1151:

Thiết kế tay vịn nhiều phần gấp nối, phù hợp với độ lên xuống của từng bậc cầu thang. Đóa hoa cách điệu được lồng ghép đầy sáng tạo ở phần khung cầu thang.